Utbildning

Alla barn har rätt till en god och likvärdig utbildning oavsett var i landet man bor.

Viktigast för barns lärande är duktiga lärare. Den S-ledda regering har genomfört historiskt stora satsningar för att vända skolresultaten och höja läraryrkets status. Trots det kvarstår utmaningarna med att rekrytera behöriga lärare. I Jämtlands län finns drygt 80 kommunala grundskolor från Härjedalen i söder till Strömsund i norr. Lärarbristen påverkar hela Sverige men blir extra påtaglig i glesbygdsområden med långa avstånd och många mindre skolor.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Kraftsamla mot lärarbristen. Stärka den regionala kopplingen till lärarutbildningen.
  • Att alla länets ungdomar klara gymnasieexamen
  • Utöka möjligheter till fjärrundervisning i samarbete mellan kommuner och inom fler ämnen
  • Arbeta för att utöka och bredda Mittuniversitetets utbildningskatalog
  • Arbeta för att kriterierna för YH-utbildningar anpassas utifrån skilda lokala förutsättningar
  • Lyfta folkhögskolornas viktiga bidrag för kunskap och bildning
facebook Twitter Email