Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett växande problem i hela Sverige. Det drabbar människor i alla samhällsklasser och är en av vår tids stora utmaningar.

Kvinnor drabbas i större utsträckning av psykisk ohälsa än män. Bland nya sjukskrivningar dominerar psykisk ohälsa och vi vet att det drabbar de mest utsatta grupperna särskilt hårt. Barn och ungdomar som kämpar med psykisk ohälsa ska snabbt erbjudas hjälp. Den psykiska ohälsan är särskilt utbredd bland flyktingar. Exempelvis bedöms var tredje nyanländ från Syrien lida av depression och ångest enligt en undersökning från Röda Korset. Samverkan mellan region, kommuner, Mittuniversitetet och Migrationsverket är en viktig del för att de som kommer till länet ska få stöd.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Fortsätta utveckla det breda förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa
  • Att anhörigstödet till människor med psykisk ohälsa stärks
  • Underlätta för personer med psykisk sjukdom att komma till vården och få rätt hjälp
facebook Twitter Email