God folkhälsa

Klassamhället är i sig dödligt. En förutsättning för att kunna komma till rätta med de klyftorna i hälsa mellan vissa grupper måste hälso- och sjukvården planeras utifrån insikten att hälsa och klass är intimt sammankopplat.

Även om hälsan förbättrats i alla samhällsgrupper så ökar skillnaderna mellan de med bäst och sämst hälsa. Medellivslängden kan skilja så mycket som tio år mellan olika grupper.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Verka för ökad rörelse inom grundskolan
  • Fästa särskild uppmärksamhet på grupper i befolkningen som har sämre hälsa
  • Mobilisera arbetet mot droger
  • Motverka kränkande behandling inom arbetsliv och skola
  • Ta fortsatta krafttag för att minska sjukfrånvaron
facebook Twitter Email