Barn och unga

Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi.

Vi vet att kopplingen ojämlikhet och ohälsa kan spåras mycket tidigt i uppväxten. Därför är det viktigt att sjukvården är lättillgänglig för barn och ungdomar oavsett ekonomi.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Att den avgiftsfria sjukvården för barn och unga upp till 18 år ska höjas till 19 år
  • Korta väntetiderna till barn- och ungdomsprykiatrin
  • Utveckla familjecentralernas verksamhet i alla kommuner
  • Förebygga och tidigt behandla barn och ungas ohälsa genom en samordnad barn, elev och ungdomshälsa
facebook Twitter Email