Sjukvård

En trygg och tillgänglig sjukvård, präglad av hög kvalitet, nära medborgarna - det är vår vision för hälso- och sjukvården i Jämtlands län.

För oss socialdemokrater är det viktigaste att det alltid är vårdbehovet som styr vem som får hjälp först och hur resurserna fördelas. Det är varken marknaden eller plånbokens storlek som ska avgöra vem som kommer först i kön.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

 • Införa en fast vårdkontakt från primärvården som följer patienten genom länssjukvård och region/rikssjukvård
 • Arbeta för en förlossningsvård i fortsatt världsklass
 • Korta väntetiden inom cancervården
 • Att färre ska drabbas av cancer
 • Utveckla vård nära medborgarna genom ökade insatser på hälsocentralerna och i patienters hem
 • Satsa på mobil vård som möjliggör vård i hemmet för de mest sjuka
 •  Skapa fler kontaktvägar in i vården såsom digitala vårdkontakter och andra e-tjänster
 • Införa patientkontrakt för rätt vård i rätt tid – kortare väntetider
 • Erbjuda länsinvånare bästa möjliga vård genom samarbete och samverkan med övriga regioner i norr och Norge
 • Utveckla egenvård så de som kan och vill får möjligheten till ökat ansvar för sin egen vård
 • Ta vara på kunskaperna som kroniskt sjuka besitter så att dessa kommer alla till del

 

God sjukvård kostar – och den kostar ännu mer i ett stort län som Jämtland med långa avstånd och en utspridd, åldrande befolkning. Vi arbetar stenhårt med att stabilisera ekonomin i Region JH. Vi menar dock att det krävs nationellt ansvarstagande för att utjämna de skilda förutsättningar i Sverige. De satsningar som regeringen genomfört innebär 101 miljoner kronor till välfärden i Region Jämtland Härjedalen under 2018. En trygg och tillgänglig sjukvård måste alltid gå före skattesänkningar!

Underkategorier:

God folkhälsa

Barn och unga

Psykisk ohälsa

facebook Twitter Email