Regionen som arbetsgivare

Behovet av att rekrytera sjukvårds- och omsorgspersonal för att svara mot de behov som följer av att länet får fler äldre, är en av kommande års stora utmaningar.

Konkurrensen om arbetskraften är redan hård mellan landsting och kommuner. För att kunna klara denna utmaning behöver regionen och kommunerna samverka betydligt mer än idag. Fast anställd personal ger kontinuitet och trygghet för patienterna. Det är därför viktigt att säkerställa en bra arbetsmiljö och ta tillvara personalens kompetens.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Bryta beroendet av hyrpersonal så som stafettläkare
  • Skapa en sammanhängande utbildningsväg för vårdpersonal i länet, från vårdbiträde till sjuksköterska
  • Satsa på en utbildningsplan med specialistutbildningar för undersköterskor och sjuksköterskor, läkarutbildning samt specialistutbildning för läkare
  • Ha fler utbildningstjänster för sjuksköterskor samt specialisttjänster för sjuksköterskor
  • Skapa tydliga kompetensutvecklings- och karriärsvägar inom samtliga yrkesområden
  • Utveckla digitaliseringen och ta vara på möjligheterna att rekrytera kompetens på distans
facebook Twitter Email