Kultur

Rätten att få uttrycka sig i olika former och få ta del av andras uttryck är grundläggande för den svenska demokratin.

Sverige har en kulturpolitik med målet att alla ska kunna delta i kulturlivet. Sverige behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Att alla kommuner ska erbjuda kulturskola för barn och unga
  • Utveckla stödet till proffesionella kulturutövare
  • Att det finns kulturupplevelser på många platser i länet
  • Att den samiska kulturen ska vara högt prioriterad
  • Stimulera unga som vill satsa på kultur och utveckla sin kreativitet
  • Stödja de ideella kulturyttringarna
facebook Twitter Email