Funktionsvariation

Ett gott samhälle ger alla chansen att få leva, arbeta och studera oavsett funktionsförmåga.

Ett gott samhälle planeras och byggs utifrån att det som underlättar för några är bra för alla. Region och kommuner ska vara ett föredöme när det handlar om att bereda praktikplatser och arbete för personer med funktionsvariation.

Personer med funktionsvariationer har generellt sämre livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och det innebär bland annat stillasittande fritid och lågt socialt deltagande. Här behöver samhällets olika aktörer ta krafttag för att åstadkomma förändring.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Att personer med funktionsvariationer ska delta i arbetslivet efter sin förmåga
  • Uppmana kommuner och landsting att bereda praktikplatser för personer med funktionshinder.
  • Utveckla och förstärka vården och rehabiliteringen
  • Utveckla samarbetet med handikapporganisationer
facebook Twitter Email