Föreningsliv, idéburen sektor och civilsamhälle

Ett starkt och levande civilsamhälle är demokratins underbyggnad.

Det består av ideella föerningar och stiftelser, folkrörelser och samfund, kooporativ, aktionsgrupper och nätverk. Gemensamt för dessa sammanslutningar är att de byggts av människor som i fri samverkan vill förverkliga sina idéer, utveckla gemenskapen och tillvarata sina intressen.

I länet har vi ett starkt föreningsliv att ta tillvara på och ge möjlighet till utveckling.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Lyfta fram civilsamhällets aktörer och stärka deras förutsättningar för att engagera medborgare på ideell och frivillig grund
  • Stödja utvecklingen av fler och växande sociala kooperativ för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden
  • Att entreprenörer kan söka kapital för att bygga upp hållbara sociala verksamheter och företag
  • Bistå utveckling av sociala välfärdsinnovationer
  • Stödja ungas engagemang i föreningar och organisationer för att skapa mötesplatser
facebook Twitter Email