Äldre

Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på välfärden, både vad gäller kvalitet och kvantitet.

Andelen 65 år och äldre i Jämtlands län är högre än genomsnittet i riket. Fram till år 2028 förväntas drygt 3000  fler vara 80 år äldre i länet. Färre i arbetsför ålder innebär att skatteunderlaget krymper och med den välfärdens finansiering. Därför är det viktigt att vi jobbar fokuserat med att utveckla nya arbetssätt, tjänster och produkter. Den S-ledda regionen har tillsammans med S-ledda kommuner medvetet lagts sig i framkant när det gäller innovativa lösningar inom området e-hälsa. Det är en satsning för att kunna ge en bättre och tryggare vård i hela länet.

Över en fjärdedel av den äldre känner sig ensamma. Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet hos äldre. Vi vill att samhället ska ta en mer aktiv roll och gemensamt ta ansvar för de äldres livsvilkor.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Att en ”håll dig på benen”- strategi ska tas fram gemensamt mellan region, kommuner och pensionärsorganisationer för att kraftfullt minska fallolyckorna i länet
  • Att vård- och omsorgspersonal utbildas i att uppmärksamma signaler på att äldre inte mår bra och sätta in verktyg för att höja välmåendet
  • Att fler ska erbjudas vård och behandling hemma eller nära hemmet, så att de slipper långa och onödiga resor till Östersunds sjukhus
  • Att mötesplatser och organisationer finns för att stimulera äldre och undvika ensamhet
  • Att äldre får vara delaktiga i beslut som rör dom på kommunal och regional nivå
facebook Twitter Email