Välfärd

Den viktigaste välfärdsfrågan för oss socialdemokrater är sjukvården. Den förbättrade ekonomin ska användas till att förbättra sjukvården. För oss går det före nya skattesänkningar. Långt före.

Här kan du läsa om våra prioriterade välfärdsområden i vårt län.

Sjukvård

God folkhälsa

Barn och unga

Psykisk ohälsa

Äldre

Regionen som arbetsgivare

Funktionsvariation

Utbildning

Kultur

Föreningsliv, idéburen sektor och civilsamhälle

 

facebook Twitter Email