Räddningstjänst

En mycket viktig del i länets beredskap för olyckor och andra allvarliga händelser utgörs av räddningstjänstpersonal i beredskap, eller deltidsbrandmän. De är oftast de första på plats vid olyckor.

Flera av länets kommuner har svårt att rekrytera deltidsanställda brandmän. Kommunerna måste ges bättre förutsättningar för att kunna rekrytera och över tid behålla deltidsbrandmän. Länets fjällräddare är en viktig resurs och vi ser mycket positivt på möjligheterna att utvidga deras uppdrag att bistå även i räddningsinsatser utanför fjällräddarnas traditionella område. Till exempel vid bil- eller drunkningsolyckor.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Förstärka de statliga stödet till den kommunala räddningstjänsten
  • Skapa nya samarbeten mellan blåljusaktörerna- alltid med den nödställde i fokus
  • Bredda rekryteringsbasen för deltidsbrandmän
facebook Twitter Email