Polis

Vi har ett stort län med utspridd befolkning. Många länsbor upplever att det har blivit svårare att få kontakt med polisen, komma fram i telefonkö, följa upp en anmälan med en enskild utredare.

I förlängningen är detta en rättssäkerhetsfråga. Därför välkomnar vi den S-ledda regeringens stora satsningar på fler polisanställda. Vi menar dock att det utöver fler poliser krävs ytterligare åtgärder.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Ha en mer lokal polisutbildning
  • Få fler poliser i hela länet
  • Korta insatstider vid prioriterade larm

 

För att säkra rekryteringen av poliser till glesbygd bör personer med koppling till orten erbjudas anställning på orten eller i dess närhet efter avslutad utbildning. Mittuniversitetet i Östersund bör få möjlighet att erbjuda delar av polisutbildningen i samarbete med de redan befintliga polishögskolorna.

facebook Twitter Email