Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor ska bekämpas med kraft. Det globala #metoo-upproret lämnar ingen oberörd.

Viktigast är det långsiktiga strukturella arbetet med att skapa jämlikhet mellan kvinnor och män. När det gäller mäns våld mot kvinnor ska målet självklart vara att det första slaget aldrig delas ut. Men tills dess behöver de förebyggande insatserna bedrivas parallellt med ett tydligt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Stödja personer som utsätts för trakasserier och andra oacceptabla beteenden på arbetet.
  • Långsiktigt stödja kvinnojouren

 

Vi ska säkra kvinnojouren i länet genom ekonomisk och moraliskt stöd. Vi måste också säkerställa att vi har rutiner så att personal, i sjukvården, skolan, omsorgen och övriga verksamheter som vi har politiskt ansvar för, törs berätta om fall av sexism, trakasserier och andra oacceptabla beteenden.

facebook Twitter Email