Trygghet

Jämtlands län hör till de delar av landet med lägst brottslighet. Ändå är det alldeles för många som känner oro och otrygghet.

Otrygghet är ett mångbottnat begrepp som bland annat handlar om känslor. En känsla av utsatthet, bristande tillit, ensamhet. Det finns inte ett kortfattat svar på hur vi ökar tryggheten i länet utan det krävs åtgärder på många håll.

Klicka på länkarna för att läsa mer om vår politik för:

Polis

Ambulans och akutsjukvård

Räddningstjänst

Mäns våld mot kvinnor0

facebook Twitter Email