Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen styrs sedan valet 2018 av ett blå-grönt minoritetssamarbete. Socialdemokraterna sitter därför i opposition. Nedan kan du läsa de förslag vi lagt och de frågor vi ställt till det blågröna styret.

2020

Socialdemokraternas förslag till Regionplan och budget 2021-2023

Motion från Ann-Marie Johansson om uppföljning och kontroll Vårdval allmäntandvård för barn och unga vuxna (RS/171/2020)

Motion från Bengt Bergqvist (S) om att inrätta ett personalpolitiskt utskott (RS/689/2020)

Interpellation från Ann-Marie Johansson (S) om samarbetet med St Olavs hospital i Trondheim (RS/170/2020)

Interpellation från Maria Nerpin (S) om primärvården i Östersund (RS/174/2020)

Interpellation från Cathrine Blomqvist (S) om framtiden för länets familjecentraler (RS/175/2020)

Fullmäktigefråga från Roger Östlund (S) om införandet av självmonitorering på länets hälsocentraler RS/202/2020

Fullmäktigefråga från Bengt Bergqvist (S) om återhämtning och omställningskraft (RS/207/2020)

Interpellation från Anton Hammar (S) om kompensation till privata vårdgivare 2016 och 2017-2019 (RS/483/2020)

Interpellation från Bengt Bergqvist (S) om medborgardialog om primärvården i Östersund (RS/488/2020)

Interpellation från Martine Eng (S) om privatisering av hälsocentraler (RS/674/2020)

Interpellation från Jenny Sellsve (S) om uppskjuten vård (RS/755/2020)

Interpellation från Margareta Winberg (S) om på vilket sätt regionstyrelsen ska arbeta för att fler ska välja privata utförare (RS/763/2020)

 

2019

Socialdemokraternas förslag till Regionplan 2019

Socialdemokraternas förslag till Finansplan 2019

Socialdemokraternas förslag till Regionplan 2020

 

Motioner Regionfullmäktige

Motion från Margareta Winberg (S) om snabbspår på hälsocentraler, för personer 75+

Motion från Ann-Marie Johansson (S) om kvalificerad vård i hemmet för fler patienter

 Motion från Margareta Winberg (S) om hedersvåld och förtryck

Motion från Jenny Sellsve (S) om att införa elektronisk signering

Motion från Ann-Marie Johansson (S) om att omlokalisera arbetstillfällen från Östersund 

 

Interpellationer och frågor Regionfullmäktige

Jenny Sellsve – Interpellation angående presidiets övergripande ansvar för regionens jämställdhets- och jämlikhetsarbete

Interpellation från David Adervall (S) om sjukvårdens underskott

Interpellation från Jenny Sellsve (S) om regionens sjukvård i offentlig eller privat drift

Interpellation från Ann-Marie Johansson (S) om minskade kostnader på Östersunds sjukhus

Fullmäktigefråga från Bengt Bergqvist (S) om det ekonomiska underlaget inför budgetarbetet i regionala utvecklingsnämnden

Interpellation från Maria Nerpin (S) om Landstingsbostäder

Interpellation från Jenny Sellsve (S) om Regionens sjukvård i offentlig eller privat drift

Interpellation från Ann-Marie Johansson (S) om utveckling av primärvården

Interpellation från Robert Uitto (S) om framtiden för Länstrafiken

Fullmäktigefråga från Robert Uitto (S) om samarbetet mellan Region Jämtland Härjedalen och fylkeskommunen Tröndelag

Fullmäktigefråga från Jenny Sellsve (S) om primärvården i Östersund

Interpellation från David Adervall (S) om fallolyckor på grund av halka

Fullmäktigefråga från Anders Frimert (S) om fördelning av landstingsbostäders lägenheter

Fullmäktigefråga från Ann-Marie Johansson (S) om nybyggnation av Funäsdalens HC

 

facebook Twitter Email