Region Jämtland Härjedalen

För en trygg vård med kortare köer.

Kortare köer till vården

Köerna till den specialiserade vården har växt de senaste åren och antalet vårdplatser ligger på rekordlåga nivåer. Trots stora ekonomiska tillskott från staten tvingas vår region köpa vård i andra delar av Sverige – en dyr lösning utan framtidsperspektiv. Den enda långsiktigt hållbara lösningen som duger för invånarna i länet är en stark och hållbar egen vårdorganisation.
Socialdemokraterna vill:

  • Korta köerna till den specialiserade vården
  • Öppna fler vårdplatser på Östersunds sjukhus

Schyssta villkor för vårdens medarbetare

Utan vårdens medarbetare stannar allt. När det saknas personal leder det till högre kostnader och onödigt lidande för patienterna. Personalkrisen inom vården är ett politiskt misslyckande från regionens blågröna styre.

Vi Socialdemokrater har presenterat 7 prioriterade punkter för en trygg vård – fri från beroendet av bemanningsföretag:

  1. Fler anställda i vården
  2. Bättre arbetsmiljö
  3. Rätt till återhämtning
  4. Konkurrenskraftiga löner
  5. Karriärvägar och kompetensutveckling
  6. Tillitsbaserat ledarskap
  7. Dialog med personalen

Fler gröna jobb i Jämtlands län

Vårt län ska delta i den gröna industriella revolution som sker i norra Sverige med tusentals nya jobb. Ska vi lyckas locka stora etableringar krävs bra infrastruktur, kollektivtrafik och utbildningar. Genom att bättre matcha näringslivets kompetensbehov och genom fortsatta satsningar på transportinfrastruktur vill vi Socialdemokrater skapa förutsättningarna för framtidens jobb i hela Jämtlands län.

 

Läs mer:
Regionen behöver ett lyssnande ledarskap

facebook Twitter Email