Riksdagen

Socialdemokraterna i Jämtlands län har två riksdagsledamöter, Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson. Här är länkar till ett urval av deras motioner och frågor.

 

2019

Stängningen av apoteket i Föllinge – Skriftlig fråga av Kalle Olsson 2019/20:100

Mittuniversitetet – Motion 2019/20:3284

Lex Sarah inom skolan – Motion 2019/20:3272

Internationell solidaritet – hbtq plus i hela världen – Motion 2019/20:3302

Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige – Motion 2019/20:3271

Kooperativa företag som fristående aktörer för jobbskapande och integration – Motion 2019/20:3289

Kooperativt företagande – Motion 2019/20:2613

Kooperativ arbetsförmedling – Motion 2019/20:2333

Möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare – Motion 2019/20:3279

Fördelning av medel mellan länstransportplanerna – Motion 2019/20:979

Besöksnäringen får hela Sverige att leva och att växa – Motion 2019/20:980

Den övre åldersgränsen för nya blodgivare borde höjas – Motion 2019/20:562

Generellt rökstopp – Motion 2019/20:560

Decentralisera delar av Allmänna arvsfondens utdelning av stipendier – Motion 2019/20:559

Förenkla för berättigade till bostadstillägg – Motion 2019/20:558

Bygg för framtiden – bygg i trä – Motion 2019/20:563

 

2018

2017

Mittuniversitetet – 2017-10-04

Infrastruktur i Jämtlands län – 2017-10-04

Statens serverhallar – 2017-10-04

Skatteutjämningssystemet – 2017-10-04

Öka andelen byggande i trä – 2017-10-04

Fördelning av yrkeshögskoleplatser – 2017-10-03

Trygghetssystem också för företagare – 2017-10-03

Betald kvalitetsjournalistik i digitala kanaler – 2017-10-03

Länsstyrelsens handläggningstider – 2017-10-03

Trygghet på landsbygden – 2017-10-03

Förtydligande av postlagen – 2017-10-02

Självkörande fordon inom kollektivtrafiken – 2017-09-29

Ökat bostadsbyggande på landsbygden – 2017-09-29

Boendeformen kooperativ hyresrätt – 2017-10-04

Det arbetsintegrerande sociala företagandet – 2017-10-04

 

facebook Twitter Email