Riksdagen

Sedan valet 2018 representeras Socialdemokraterna i Jämtlands län av två riksdagsledamöter, Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson. Sedan Anna-Caren Sätherberg utsågs till Landsbygdsminister har hon ersatts av Anders Frimert.

Här är länkar till ett urval av deras motioner och frågor.

2022
Tillsynsavgifter för 2:4-anläggningar Skriftlig fråga 2021/22:1295 av Kalle Olsson (S)

 

2021

Stärkta förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning Motion 2021/22:3712 av Kalle Olsson m.fl. (S)

Nationell samling för en stärkt livsmedelsförsörjning Motion 2021/22:3857 av Kalle Olsson m.fl. (S)

Mittuniversitetet Motion 2021/22:3345 av Malin Larsson m.fl. (S)

En robust läkemedelsförsörjning Motion 2021/22:3092 av Kalle Olsson m.fl. (S)

Infrastrukturen i Jämtlands län Motion 2021/22:1428 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Digitalt utanförskap Motion 2021/22:1427 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Trafiksäkra och bra underhållna vägar i hela landet Motion 2021/22:1426 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

En tillfällig skrotbilspremie Motion 2021/22:1429 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Skogen – vårt gröna guld Motion 2021/22:1425 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

 

2020

HLR i skolan – en livsviktig kunskap Motion 2020/21:1789 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Nedskrivning av studielån Motion 2020/21:1636 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Global nedrustning Motion 2020/21:1807 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Rättvisare fördelning av infrastrukturpengarna Motion 2020/21:1808 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Tillgång till bredband Motion 2020/21:1639 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Trafiksäkra och hållbara vägar i stället för sänkt hastighet Motion 2020/21:1638 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Norra stambanan Motion 2020/21:1637 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Nationellt mål för elflyg Motion 2020/21:1634 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Förbättrade villkor för fjällräddare Motion 2020/21:1790 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Klyftan mellan stad och land Motion 2020/21:1811 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Polisens närvaro på våra landsbygder Motion 2020/21:1810 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Ännu mer lika – utjämna mer Motion 2020/21:1809 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Ökat bostadsbyggande på Sveriges landsbygder Motion 2020/21:1635 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Omorganisation av körskoleutbildningen till gymnasie- och vuxenutbildningen Motion 2020/21:1898 av Hanna Westerén och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Norra Sverige behöver också bra vägstandard Motion 2020/21:1838 av Isak From m.fl. (S)

Ökat bostadsbyggande på Sveriges landsbygder Motion 2020/21:1635 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

 

2019

Stängningen av apoteket i Föllinge – Skriftlig fråga av Kalle Olsson 2019/20:100

Mittuniversitetet – Motion 2019/20:3284

Lex Sarah inom skolan – Motion 2019/20:3272

Internationell solidaritet – hbtq plus i hela världen – Motion 2019/20:3302

Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige – Motion 2019/20:3271

Kooperativa företag som fristående aktörer för jobbskapande och integration – Motion 2019/20:3289

Kooperativt företagande – Motion 2019/20:2613

Kooperativ arbetsförmedling – Motion 2019/20:2333

Möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare – Motion 2019/20:3279

Fördelning av medel mellan länstransportplanerna – Motion 2019/20:979

Besöksnäringen får hela Sverige att leva och att växa – Motion 2019/20:980

Den övre åldersgränsen för nya blodgivare borde höjas – Motion 2019/20:562

Generellt rökstopp – Motion 2019/20:560

Decentralisera delar av Allmänna arvsfondens utdelning av stipendier – Motion 2019/20:559

Förenkla för berättigade till bostadstillägg – Motion 2019/20:558

Bygg för framtiden – bygg i trä – Motion 2019/20:563

 

 

facebook Twitter Email