Integration

I en mycket svår tid för världen har Sverige genomfört den största humanitära insatsen sedan andra världskrigets slut. Åren 2014-2015 sökte sig 250 000 asylsökande till Sverige. Vi klarade denna utmaning.

Nu börjar det stora arbetet med att slussa in nya svenskar i samhället. Detta kommer bli en av de kommande årens allra största politiska utmaningar.

Runt om i länet, i kommuner, byar, på arbetsplatser och i skolor, pågår redan ett fantastiskt arbete för att välkomna nyanlända. Vi ser hur familjer öppnat sina hem, läxhjälpare som hjälper barn på asylboende, volontärer som läser svenska med föräldrarna.

Integration handlar i mycket om jobb, men också om att få socialt fotfäste, skapa nätverk och bli hemmastadd.

Kännetecknande för vårt län är närheten mellan människor och den höga graden av tillit. Människor känner varandra och är vana att ställa upp. Men utmaningar saknas inte. Fyrkantiga regerlverk försvårar integrationsarbetet och kan rent av motverka goda lokala initiativ.

Vårt mål är klart: Vi ska vara bäst i Sverige på integration!

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Låta lokala och regionala initiativ blomstra. Jämtlands län bör få regeringen uppdrag att agera pilotlän för ett integrationsarbete som tar sin utgångspunkt i de lokala förutsättningarna.
  • Stötta länets många mindre företag att med hjälp av nyanländas språk och kunskaper komma ut på internationella marknader
  • Få snabbare validering av formella och informella kompetenser samt yrkesbedömning
  • Bistå och stärka civilsamhällets organisationers arbete med introduktion och integration av nya medborgare i länet
facebook Twitter Email