Vägar

Länet har 600 mil statligt vägnät. Underhållet behöver förbättras mer för dåliga vägar drabbar både näringsliv och boende ekonomiskt.

Vi socialdemokrater i Jämtlands län kräver en annan fördelningsmodell mellan länen. Omfattningen av vägnätet och den faktiska trafikmängden, där turism och transport från skogsnäringen tydligare vägs in, måste få större vikt när pengarna ska fördelas.

Vägarna i länet ska vara farbara året runt, vilket kräver att tjälsäkring av grusvägar prioriteras. Vi kräver även att de största vägarna underhålls och rustas så att de är säkra, körbara året runt och kan ha 100 km/timme som hastighet. E45, E14 och 87:an ska ha 100-standard.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Att grusvägar ska tjälsäkras
  • Att underhållet av mindre vägar upprätthålls
  • Att de största vägarna underhålls och rustas för 100-standard
facebook Twitter Email