Tåg

Tågresor är bekväma, snabba och en del av framtidens resande. Tack vare den S-ledda regeringen finns en långsiktig lösning för nattågstrafiken.

Vi socialdemokrater i Jämtlands län vill även prioritera Norra stambanan mellan Östersund och Gävle då det är den kortaste sträckningen. Målet ska vara att kunna resa mellan Östersund-Stockholm på under 4 timmar och Åre-Stockholm på under 5 timmar.

Vill vi fortsätta förbättra standarden på Mittbanan mellan Sundsvall-Östersund-Åre för ännu kortare restider.

Inlandsbanans upprustning behöver få stöd. Mycket av godstransporterna skulle kunna gå via Inlandsbanan istället för på lastbil.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Prioritera Norra stambanan som huvudstråk för resande mellan länet och Stockholm
  • Att mittbanan mellan Trondheim-Sundsvall rustas upp
facebook Twitter Email