Leder

Vandringsleder i fjällen, skoterleder och cykelleder är viktig infrastruktur för attraktiv livsmiljö, folkhälsa och besöksnäring.

Vi vill att befintliga leder underhålls och byggs ut. Vi vill även skapa nya leder där människor vill vara. Sankt Olofs-leden är en viktig led som kan dra ett stort antal besökare till länet.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Att befintliga leder behöver underhållas och byggas ut
  • Att Sankt Olofsleden ska få bättre samordning och marknadsföring
facebook Twitter Email