Flyg

Åre-Östersund flygplats ska fortsatt vara en statligt finansierad flygplats.

Vi vill utveckla flygplatsen för start och landning i dimma. Biobränsle för flyg vill vi ska tillverkas i skog och här i länet.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Utveckla Åre Östersund flygplats för start och landning i dimma
  • Utreda hur biobränsle för flyg ska kunna tillverkas från skogsråvara från länet
facebook Twitter Email