Service för boende och företag

Landsbygden är ofta beroende av mindre företag och arbetsplatser som drivs i nära samarbete mellan offentliga och privata aktörer.

Den s-ledda regeringen har de senaste 4 åren satsat över 750 miljoner som stöd till landsbygdsbutiker. Många lanthandlare har öppnat igen och den utvecklingen ska vi fortsatt stödja.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Säkerställa post- och godsservicen över hela länet.
  • Fortsätta arbetet för fler service- och trygghetspunkter i länet
  • Fler statliga arbetstillfällen omlokaliseras till länet
  • Närservicen ska hållas levande
facebook Twitter Email