Landsbygdspropositionen

2015 tillsatte regeringen en kommitté med uppgift att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Samtliga riksdagspartier bjöds in att delta i arbetet. 

I kommittén ingick bland annat vår egna riksdagsledamot Anna-Caren Sätherberg och förra året överlämnade man ett slutbetänkande som bland annat innehöll 75 förslag för en sammanhållen landsbygdspolitik. Regeringen har lagt om riktningen.

Nu ska merparten av de 75 förslagen förverkligas. Det tillsammans med ett övergripande mål och en mängd andra satsningar ska sluta klyftan mellan land och stad.

I vårt län har vi redan sett riktiga resultat. Till exempel omlokalisering av Tillväxtverket, nej till uranbrytning och att nattåget åter rullar till sommaren.

Men det finns massor att göra inom området. Som många av oss upplevt har landsbygden försummats under lång tid av tidigare regeringar, oavsett partifärg.

Socialdemokraterna står för en ny riktning. Med den här propositionen kan inte framtida regeringar ignorera landsbygden på det sätt som gjorts tidigare. Arbetet fortsätter.

Läs mer:

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/ny-kurs-for-landsbygdspolitiken/

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/ny-kurs-for-landsbygden–for-ett-sverige-som-haller-ihop/

Landsbygdspropositionen (pdf)

Läs mer om satsningarna i propositionen (pdf)

Läs mer om övriga satsningar på landsbygden (pdf)

Läs mer om Norrlandsstödet

Landsbygdskommitténs slutbetänkande

 

 

facebook Twitter Email