Jobb och företagande

Företagsamheten växer, var sjätte länsbo i vuxen ålder har F-skattesedel. Jämtlands län är med andra ord ett starkt företagarlän, med många, ofta familjedrivna, småföretag.

För oss socialdemokrater är det viktigt att ta tillvara på den initiativkraft som finns och se till att ge rätt förutsättningar för att starta, driva och utveckla sina företag. För redan etablerade företag ska vi satsa på förbättrade exportmöjligheter från länet.

Vi vill se fler jobb både i den privata och offentliga sektorn. Dessa sektorer är beroende av varandra.

Den S-ledda regeringen har börjat förverkliga den parlamentariska landsbygdskommitéens förslag om omlokalisering av 10 000 statliga arbetstillfällen från Stockholm till övriga landet. På samma sätt behöver även regionen omlokalisera arbetstillfällen i länet. Med sina 4000 anställda är regionen en viktig aktör i att utveckla hela länets arbetsmarknad.

Digitaliseringen av samhället, sociala medier, e-handel etc. ställer krav på fler serverhallar. Exempel från Luleå visar att en etablering av en stor serverhall ger många arbetstillfällen. Jämtlands län är bra placerat för etablering av dessa.

Kvinnor är den dominerande löntagargruppen inom offentlig sektor. Det är inte acceptabelt att dessa tvingas arbeta deltid eller gå delade turer. Regionen och länets kommuner ska vara förebilder när det gäller möjlighet att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

 

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Att heltid ska vara en rättighet för alla och delade turer ett undantag
  • Att fortsatt omlokalisering av statliga, regionala och kommunala arbetstillfällen genomförs över hela länet
  • Utveckla den offentliga sektorn att bli mer spännande och utvecklande
  • Få en mer breddad arbetsmarknad
  • Att företagslots med principen ”en dörr in” ska utvecklas
  • Att nya länsinvånare ska ges bra och snabba chanser till arbete eller företagande
facebook Twitter Email