De gröna näringarna

För oss socialdemokrater är jord- och skogsbruket viktiga näringar och vi ser det som en förutsättning för levande landsbygder och i arbetet med att bli världens första fossilfria välfärdsland. Klimatomställningen innebär möjligheter till nya jobb.

Våra lokala företag kombinerat med våra naturtillgångar är en nyckel till framtidens Sverige.

Jämtlands län har förhållandevis många mjölkföretag sett till befolkningsmängd. Vi har goda förutsättningar för en fortsatt stark mjölkproduktion.

Genom de gröna näringarna kan vi producera bioråvara och förnybara material som kan ersätta de fossila alternativen. Framtidens flyg kommer drivas av biobränsle och vi vill se att det tillverkas i Jämtlands län.

Den jämtländskt producerade maten blir allt mer eftertraktad och länets jordbruk har särskilt goda förutsättningar för en mer miljövänlig produktion. Vi behöver ta tillvara på detta och ge utvecklingsmöjligheter för våra gröna näringar. Utan jordbruket skulle de öppna landskapen växa igen och vi skulle behöva importera kött från andra delar av världen.

Skogen är landsbygdens resurs. Det aktiva skogsbruket bidrar till jobb och står för betydande delar av vårt välstånd. Vi socialdemokrater ser skogen som en viktig resurs i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Exempelvis bör trähusbyggande uppmuntras och det offentliga gå före genom verka för att byggande i offentlig regi ska välja trä i första hand.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Utreda hur biobränsle för flyg kan tillverkas från länets skogsråvara
  • Utveckla förädlingsprocessen av länets träråvaror
  • Etablera principen ”Trä först”
  • Torsta utbildningscenter ska utvecklas och tillgodose kompetensförsörjning inom skog- och jordbruket
facebook Twitter Email