Bostäder

För att kunna bo i hela länet behöver vi se till att det finns bostäder för vanligt folk. Det är dock svårt för många att få boendekalkylen att gå ihop, särskilt på landsbygden när marknadsvärdet understiger lånen.

Människor har olika boendebehov under olika faser i livet. Då vi lever allt längre blir åldern för att flytta in på ett äldreboende högre. Många av länets äldre bor i hus och är i behov av fler typer av mellanboenden. Kommunerna behöver se till att det finns tillgång till dessa. Länets unga behöver tillgång till hyresrätter samt studentlägenheter med rimliga hyror.

Nuvarande strandskyddsregler försvårar bostadsbyggande på landsbygd. Därför vill vi att nuvarande strandskyddslag ses över för att det ska bli enklare för bostadsbyggande på attraktiva platser på landsbygden.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Förändra reglerna för strandskydd för fler bostäder i strandnära lägen på landsbygd
  • Att det erbjuds olika typer av boende som möter alla gruppers behov
facebook Twitter Email