Banker och kontanter

Under senare år har tillgången på kontanteravsevärt försämrats i länet. boende på landsbygden blir särskilt drabbade när bankerna upphör att hantera kontanter.

Ett fungerande bankväsen är en hörnsten för ekonomin och vi menar därför att staten måste skärpa insatserna för att säkra en fungerande kontanthantering i hela landet. En lösning kan vara en etablering av sparbanker i länet. De lokala sparbankerna kanske inte alltid kan finnas till hands i form av ett lokalt bankkontor. Men det är ofta mer benägna att erbjuda kapital till lokala företagare och invånare.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Skärpa de statliga insatserna för att säkra en fungerande kontanthantering i hela landet
  • Att lokala sparbanker etableras i hela länet
facebook Twitter Email