Hela Jämtlands län ska leva

Det har under lång tid pågått en kraftig urbanisering i Sverige. Många har tvingats uppleva hur samhällsservice som tidigare tagits för givet stänger ner- bankkontor, polisstationer etc. Att delar av landet helt enkelt glömts bort.

Att staten, genom sina myndigheter, varit pådrivande i att lägga ner och centralisera verksamhet, är ett allvarligt hot mot tilltron och sammanhållningen. Det är därför mycket glädjande att staten, tack vare den S-ledda regeringen, börjat återetablera sig runt om i landet.

Vi måste göra det mer attraktivt för fler att vilja flytta till länet. Det ska vi göra genom en breddad arbetsmarknad, fler bostäder och goda utbildningsmöjligheter.

Service för boende och företag

Banker och kontanter

Bostäder

Jobb och företagande

De gröna näringarna

Landsbygdspropositionen

facebook Twitter Email