Besöksnäringen

Besöksnäringen är stark och viktig för länets utveckling och är en av de allra största näringarna i länet. Den sysselsätter många och har satt vår region på kartan som en av landets vackraste besöksdestinationer. 

För ungdomar är besöksnäringen ofta det första steget in på arbetsmarknaden. En växande besöksnäring möjliggör fortsatt levande landsbygd och skapar förutsättningar för en fungerande välfärd i hela landet.

Jämtland är ett evenemangslän och vi ska aktivt verka för att locka stora evenemang. Förutom att generera betydelsefulla intäkter till den lokala ekonomin och marknadsföra länet långt utanför Sverige fungerar det också som en hävstång för långsiktiga investeringar i infrastruktur, anläggningar och liknande.

Socialdemokraterna i Jämtlands län vill:

  • Fortsätta utvecklingen av de gröna näringarna
  • Aktivt verka för att stora evenemang genomförs i länet
  • Utveckla besöksnäringen i fler delar av länet
  • Att mer forskning om besöksnäring ska utvecklas på Mittuniversitetet
  • Att EU:s landsbygdsprogram med full medfinansiering tas tillvara i länet
facebook Twitter Email