Regionen behöver ett lyssnande ledarskap

Debattartikel 2022-08-10 av Katarina Nyberg Finn (S), sjuksköterska och företagare Socialdemokraternas kandidat som ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen

Kan man jämföra ett politiskt ledarskap med att vara vd för ett större bolag? Det finns många politiker på högerkanten som gärna drar den parallellen. Den största skillnaden är att vinstdrivande företag ska ge avkastning till sina ägare. Som politisk ledare däremot har man att värna demokratin och öka människors delaktighet och inflytande, både medborgare…

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar 7 punktsprogram för en trygg vård – fri från hyrberoende

Idag har Socialdemokraterna i Region Jämtland Härjedalen presenterat 7 prioriterade punkter för en trygg vård – fri från beroendet av bemanningsföretag. Personalen är den absolut viktigaste resursen i sjukvården. Utan dem stannar allt. Vårdpersonalen går varje dag till jobbet för att se till att patienterna i Region Jämtland Härjedalen ska få den vård de behöver….

Läs mer

Så här firar vi 1 Maj i Jämtlands län

Läs mer

Distriktskongressen 23-24 april 2022

Socialdemokraterna i Jämtlands län genomför sin distriktskongress på Holiday Club i Åre 23-24 april 2022. 150 ombud från hela länet är kallade. Det som kommer att behandlas under kongressen finns här. 220423 Handlingar DÅK 220423 Motionshäfte DÅK 220423 politiskt program DÅK Verksamhetsberättelse 2021  

Läs mer

Listorna till riksdag- och regionval är spikade

På valkongressen 21/1 klubbade Socialdemokraterna i Jämtlands län partiets riksdagslista och regionlista. Under kongressen sammanträdde nästan 150 socialdemokrater från hela länet för att digitalt diskutera valet 2022 och kanske framförallt för att fastställa partiets listor till riksdags- och regionvalet. Listan till riksdagen toppas av Anna-Caren Sätherberg tillsammans med Kalle Olsson. Regionlistans tre första namn är…

Läs mer
facebook Twitter Email