Distriktsstyrelsen

Ordförande
Anna-Caren Sätherberg, Åre
070-220 91 65

Vice ordförande
Niclas Daoson, Östersund
070-236 38 70

Kassör
Bengt Bergqvist, Strömsund
070-363 38 76

Fackliga ledare
Anna Eriksson, Lit
073-836 76 75

Roger Kristofersson, Strömsund
070-231 86 30

Internationell ledare
Eva Handmark, Östersund
070-511 69 76

Studie- & utvecklingsledare
Anton Waara, Östersund
070-190 34 56

Ledamöter
Daniel Andersson, Berg
Hans Cederberg, Bräcke
Leif Nilsson, Härjedalen
Niklas Rhodin, Krokom
Maria Jacobsson, Krokom
Lennart Skoog, Ragunda
Morgan Olsson, Strömsund
Karin Näsmark, Strömsund
Ann-Marie Johansson, Åre
Maria Nerpin, Östersund
Mona Modin Tjulin, Östersund

facebook Twitter Email