GDPR

Vår behandling av personuppgifter vid anmälan till möte eller utbildning

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, exempelvis ditt namn och mailadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka dig korrekta information inför mötet/utbildningen samt återkoppla information till dig efteråt.

Vi har fått dina uppgifter från dig vid din anmälan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen men oftast leder det till att du inte längre kan delta i det evenemang du är anmäld till. Dina uppgifter kommer att sparas max ett år från dags datum.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan.

Personuppgiftsansvarig är Anton Hammar, Krondikesvägen 93 D, 831 46 Östersund. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected] Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

facebook Twitter Email