M attackerar den svenska arbetsrätten

Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson skriver om hur Moderaterna vill montera ner LAS - Lagen om anställningsskydd, en av grundbultarna i den svenska modellen.

Moderaterna vill montera ned en av grundbultarna i den svenska modellen, Las – Lagen om anställningsskydd, om de vinner valet i höst. Partiet vill ”se över turordningsreglerna”. Det kan låta oskyldigt, men är i själva verket en attack på den svenska arbetsrätten och många riskerar att hamna i otrygga anställningar livet ut. Provanställd – på…

Läs mer

Nytt förslag från valberedningen

Valberedningen för Socialdemokraterna i Jämtlands län har arbetat fram ett nytt förslag till regionlista och ett nytt förslag till kandidat till regionstyrelsens vice ordförande. Anders Edvinsson har meddelat att han avsäger sig sin regionkandidatur och att han ämnar kandidera till uppdrag inom Östersunds kommun kommande mandatperiod. – Det är ett tråkigt besked som Anders lämnar,…

Läs mer

Färdigt förslag från valberedningen

  Valberedningen för Socialdemokraterna i Jämtlands län är färdig med sitt förslag till riksdagslista och regionlista samt förslag till toppkandidater inom region Jämtland Härjedalen. Valberedningen har letts av Harriet Jorderud som arbetat tillsammans med nio andra ledamöter för att ta fram en riksdagslista med 14 namn och en regionlista med 72 namn. – Vi har…

Läs mer

En budget för hela landet

Den svenska ekonomin är urstark. Ett sätt att beskriva läget är att se bostadsbyggandet i länet, hur det byggs nya bostäder i Hackås, Strömsund, Östersund, Duved. Eller hur besöksnäringen slår nya rekord i Härjedalen, trähusbyggandet växer i Hammerdal och nyföretagandet ökar bland länets unga. Arbetslösheten minskar; från att ha varit ett län som 2013 fick…

Läs mer

S framåt i kyrkan

Redan igår kväll rullade de preliminära siffrorna för kyrkovalresultatet in och vi kan konstatera att socialdemokraterna blir överlägset största nomineringsgrupp i kyrkomötet. Vi är många som arbetat i valrörelsen i Jämtlands län för att nå ett bra resultat och vi kan se att vårt arbete har lönat sig. Väldigt många gick till vallokalerna och la…

Läs mer
facebook Twitter Email