Det är dags att säga ifrån

Välfärden är ingen vanlig marknad. Skattepengar avsedda för elevernas skola och de äldres omsorg ska gå till att anställa fler lärare och undersköterskor - inte till stora vinster.

Vinst som drivkraft hör inte hemma i välfärdssektorn. Viljan att maximera vinsterna genom att minska kostnaderna drabbar personalen, patienterna, åldringarna och eleverna. I vår region ser vi hur högerpartier vill passa på att använda den pressade ekonomiska situationen för att privatisera. Det vore ett stort misstag. Vi ska hitta breda lösningar över partigränserna för att…

Läs mer

Handlingar till Distriktskongressen i Åre 21-22 april

Årsberättelse 2017 Handlingar    

Läs mer

Nej till uranbrytning i Storsjöbygden

Regeringen har lyssnat på kommunerna som vill se ett tydligt förbud mot utvinning av uran i Sverige. Något som berör bland annat Storsjöbygden, där det finns planer på brytning.

Det har länge funnits en oro hur uranbrytning skulle påverka till exempel jordbruk och dricksvatten i området. Med regeringens förslag kommer det inte vara möjligt att utvinna uran ens ur det uranhaltiga gråberg som man kan få upp vid brytningen av andra mineral, säger miljöminister Karolina Skog. Förbudet gäller endast uran och tar inte sikte…

Läs mer

Vi säger nej till religiösa friskolor

Nu sätter vi socialdemokrater ned foten - vi säger nej till friskolor som vilar på religiös grund.

Vi har sett exempel där kommuner har försökt att stoppa etableringen av religiösa friskolor. Den kampen har förts till högsta juridiska nivå. Nu är det dags att ta ansvar och förändra ett helt orimligt system. Skattefinansierad undervisning ska inte under några omständigheter bidra till att ytterligare polarisera samhället och skapa isolerade öar! Skolan ska vara…

Läs mer

Jens Nilsson,en partikamrat och vän, har lämnat oss

Jens Nilsson har gått ur tiden. Han var en varm, klok och lyssnande medmänniska. Han var en fantastisk politiker och han tog hand om mig och många andra när vi började engagera oss. Han var en härlig vän och ett bra bollplank när frågorna började tuffa till sig. Mannen med det stora leendet och de…

Läs mer
facebook Twitter Email