En god sjukvård kostar

En trygg och tillgänglig sjukvård, präglad av hög kvalitet, nära medborgarna – det är vår vision för hälso- och sjukvården i Jämtlands län. För oss Socialdemokrater är det viktigaste att det alltid är vårdbehovet som styr vem som får hjälp först, när resurserna fördelas. En god sjukvård kostar – och den kostar ännu mer i…

Läs mer

Förhandlingar i regionen

Efter valnatten stod det klart att det inte finns någon given majoritet i regionfullmäktige. Den slutgiltiga sammanräkningen bekräftade den preliminära sammanräkningen och nu har vi ett läge där Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, som gick fram som en samlad allians, erhåller 25 mandat i fullmäktige. Sverigedemokraterna erhåller 5 mandat och de tre rödgröna partierna, vi…

Läs mer

Region Jämtland Härjedalen vinnare i utökad skatteutjämning

Utredningen om en utökad skatteutjämning överlämnades i går till regeringen. Region Jämtland Härjedalen är vinnare och kommer att ca 200 miljoner kronor mer per år.

Avsikten med inkomst- och kostnadsutjämning är att alla kommuner och landsting ska kunna erbjuda service av likvärdig kvalitet och kvantitet. Att vår region är vinnare i det nya förslaget beror på att sjukvården föreslås få en tydligare socioekonomisk profil och att ersättningar bland annat till glesbygd och delar av landet med befolkningsförändringar höjs. En hel…

Läs mer

Anna-Caren Sätherberg föreslagen till gruppledare i trafikutskottet

Idag presenterade Socialdemokraterna i riksdagen sitt förslag till utskotts- och uppdragsfördelning inför den kommande mandatperioden. Anna-Caren Sätherberg föreslås till rollen som gruppledare i trafikutskottet. Tidigare har Anna-Caren Sätherberg varit vice gruppledare i näringsutskottet. – Att få riksdagsgruppens förtroende att bli gruppledare i trafikutskottet är hedrande. Trafikutskottet är ett viktigt utskott för Jämtlands län, säger Anna-Caren…

Läs mer

Tack för en fantastisk valrörelse

Tillsammans har vi skapat en valrörelse med många möten, samtal och roliga stunder. Vi har synts runt om i länets alla kommuner.

Vi har samtalat med över 37 000 människor i Jämtlands län och vi har värvat över 200 medlemmar. Detta har varit möjligt tack vare alla er som valt att lägga er tid på att tillsammans stärka partiet. Vi är över 150 personer som ideellt arbetat för det socialdemokratiska partiet i Jämtland och Härjedalen och som…

Läs mer
facebook Twitter Email