Ombud till socialdemokratiska partikongressen 2019

Den socialdemokratiska partikongressen går av stapeln den 22 – 24 mars och vid kongressen ska bland annat partiets organisation och utbildningspolitik diskuteras. Under hösten har ombudsvalet i Jämtlands län pågått. 762 personer har röstat i valet och 8 ombud och 8 ersättare har valts.  Här nedan presenteras ombuden och ersättare Ombud Mona Modin Tjulin, Östersund…

Läs mer

En god sjukvård kostar

En trygg och tillgänglig sjukvård, präglad av hög kvalitet, nära medborgarna – det är vår vision för hälso- och sjukvården i Jämtlands län. För oss Socialdemokrater är det viktigaste att det alltid är vårdbehovet som styr vem som får hjälp först, när resurserna fördelas. En god sjukvård kostar – och den kostar ännu mer i…

Läs mer

Förhandlingar i regionen

Efter valnatten stod det klart att det inte finns någon given majoritet i regionfullmäktige. Den slutgiltiga sammanräkningen bekräftade den preliminära sammanräkningen och nu har vi ett läge där Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, som gick fram som en samlad allians, erhåller 25 mandat i fullmäktige. Sverigedemokraterna erhåller 5 mandat och de tre rödgröna partierna, vi…

Läs mer

Region Jämtland Härjedalen vinnare i utökad skatteutjämning

Utredningen om en utökad skatteutjämning överlämnades i går till regeringen. Region Jämtland Härjedalen är vinnare och kommer att ca 200 miljoner kronor mer per år.

Avsikten med inkomst- och kostnadsutjämning är att alla kommuner och landsting ska kunna erbjuda service av likvärdig kvalitet och kvantitet. Att vår region är vinnare i det nya förslaget beror på att sjukvården föreslås få en tydligare socioekonomisk profil och att ersättningar bland annat till glesbygd och delar av landet med befolkningsförändringar höjs. En hel…

Läs mer

Anna-Caren Sätherberg föreslagen till gruppledare i trafikutskottet

Idag presenterade Socialdemokraterna i riksdagen sitt förslag till utskotts- och uppdragsfördelning inför den kommande mandatperioden. Anna-Caren Sätherberg föreslås till rollen som gruppledare i trafikutskottet. Tidigare har Anna-Caren Sätherberg varit vice gruppledare i näringsutskottet. – Att få riksdagsgruppens förtroende att bli gruppledare i trafikutskottet är hedrande. Trafikutskottet är ett viktigt utskott för Jämtlands län, säger Anna-Caren…

Läs mer
facebook Twitter Email