Dags att välja ombud till partikongressen

Mellan den 3/6 och den 28/6 pågår ombudsval till partikongressen. 7 medlemmar ska väljas att representera Jämtlands läns partidistrikt vid den 41:a partikongressen 3-7 november. I år kandiderar 19 medlemmar i kongressombudsvalet. På denna länk kan du läsa mer om kandidaterna: Kandidatpresentation Omröstningen kommer i år att ske digitalt genom verktyget EasyVote Instruktioner om hur…

Läs mer

FÖRSTA MAJ I JÄMTLANDS LÄN

Under pandemin har vårt land utsatts för otroliga prövningar men också visat på en fantastisk styrka. Personal i vård och omsorg har gjort enorma insatser, och befolkningen har visat på prov på uthållighet och solidaritet. Nu när vi snart är igenom pandemin måste Sverige framåt. Pandemin har visat vikten av en stark välfärd. Välfärden måste…

Läs mer

Distriktskongress 2021

Lördagen den 27 mars 2021 håller Socialdemokraterna i Jämtlands län distriktskongress.  Kongressen genomförs digitalt i videokonferenssystemet Zoom via länk som skickas/läggs ut senare. Kongressen börjar formellt kl 09.30 men, men vi gör ett ombudsupprop arbetarekommunvis från 08.45 enlig den tidplan som finns i handlingarna. Till kongressen sänder varje arbetarekommun i länet sina ombud som beslutar…

Läs mer

Budget 2021: Det är dags att satsa för att klara vårdskulden

Socialdemokraterna presenterar idag sitt budgetförslag för Region Jämtland Härjedalen. Förslaget innehåller en kraftig förstärkning till både Östersunds sjukhus och länets hälsocentraler. Totalt innebär förslaget att sjukvården tillförs drygt 60 miljoner mer jämfört med budgeten från det blågröna styret. Av dessa är 50 miljoner särskilt riktade till att hantera den vårdskuld som byggts upp under pandemin….

Läs mer

Avhoppen på sjukhuset är ett direkt resultat av kortsiktiga besparingar

Bengt Bergqvist, Regionråd i opposition bemöter idag Tom Silverklo (C) angående personalsituationen på Östersunds sjukhus: ”Tom Silverklo (C) skriver i sitt debattsvar att regionens direktörer utför det arbete som den politiska ledningen stakat ut. Då ska också dessa vägval diskuteras. Personalpolitik är politik. Vi socialdemokrater välkomnar därför att diskussionen om de förändrade arbetsvillkoren i regionen fortsätter….

Läs mer
facebook Twitter Email