Distriktskongress 2021

Lördagen den 27 mars 2021 håller Socialdemokraterna i Jämtlands län distriktskongress.  Kongressen genomförs digitalt i videokonferenssystemet Zoom via länk som skickas/läggs ut senare. Kongressen börjar formellt kl 09.30 men, men vi gör ett ombudsupprop arbetarekommunvis från 08.45 enlig den tidplan som finns i handlingarna. Till kongressen sänder varje arbetarekommun i länet sina ombud som beslutar…

Läs mer

Budget 2021: Det är dags att satsa för att klara vårdskulden

Socialdemokraterna presenterar idag sitt budgetförslag för Region Jämtland Härjedalen. Förslaget innehåller en kraftig förstärkning till både Östersunds sjukhus och länets hälsocentraler. Totalt innebär förslaget att sjukvården tillförs drygt 60 miljoner mer jämfört med budgeten från det blågröna styret. Av dessa är 50 miljoner särskilt riktade till att hantera den vårdskuld som byggts upp under pandemin….

Läs mer

Avhoppen på sjukhuset är ett direkt resultat av kortsiktiga besparingar

Bengt Bergqvist, Regionråd i opposition bemöter idag Tom Silverklo (C) angående personalsituationen på Östersunds sjukhus: ”Tom Silverklo (C) skriver i sitt debattsvar att regionens direktörer utför det arbete som den politiska ledningen stakat ut. Då ska också dessa vägval diskuteras. Personalpolitik är politik. Vi socialdemokrater välkomnar därför att diskussionen om de förändrade arbetsvillkoren i regionen fortsätter….

Läs mer

Satsningar för att klara corona-krisen

Ända sedan coronapandemin nådde Sverige har den S-ledda regeringens politik gått ut på i huvudsak tre saker: att begränsa smittspridningen, att motverka effekterna i samhället och att säkerställa resurser till hälso- och sjukvården. Regeringen har sjösatt stora krispaket för att rädda jobb och företag. Det handlar bland annat om en statlig företagsakut för små och…

Läs mer

Första maj

ETT STARKARE SAMHÄLLE

Första maj blir annorlunda i år – vi kan inte träffas så som vi brukar. Istället blir det digitala firanden runt om i länet och landet. Socialdemokraterna och LO Sverige sänder live från kl 11.00 med tal från bl.a Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson. Här kan man följa hela sändningen digitalt via Facebook Lokala arrangemang…

Läs mer
facebook Twitter Email