Valda ombud till partikongressen

HÄR ÄR JÄMTLANDS LÄNS OMBUD TILL PARTIKONGRESSEN Ombudsvalet är avslutat och 7 ombud har utsetts till att representera Socialdemokraterna i Jämtlands län vid partikongressen i Göteborg den 3-7 november. De valda ombuden är: Therese Kärngard, Bergs arbetarekommun Katarina Nyberg Finn, Östersunds arbetarekommun Susanne Hansson, Strömsunds arbetarekommun Simon Sätherberg, Åre arbetarekommun Jonas Andersson, Ragunda arbetarekommun Bertil…

Läs mer

Glädjande besked om ripjakten

Efter dialog med bland annat Socialdemokrater i Jämtlands län har Regeringen fattat beslut om ändringar i jaktförordningen. Ripjakten i länet återgår därmed till sin ursprungliga jakttid. I maj beslutade regeringen om en ny jaktförordning med bland annat en förkortning av ripjakten i fjällvärlden. För Jämtlands del innebar förändringen att jakttiden på ripa skulle förkortas från…

Läs mer

Dags att välja ombud till partikongressen

Mellan den 3/6 och den 28/6 pågår ombudsval till partikongressen. 7 medlemmar ska väljas att representera Jämtlands läns partidistrikt vid den 41:a partikongressen 3-7 november. I år kandiderar 19 medlemmar i kongressombudsvalet. På denna länk kan du läsa mer om kandidaterna: Kandidatpresentation Omröstningen kommer i år att ske digitalt genom verktyget EasyVote Instruktioner om hur…

Läs mer

FÖRSTA MAJ I JÄMTLANDS LÄN

Under pandemin har vårt land utsatts för otroliga prövningar men också visat på en fantastisk styrka. Personal i vård och omsorg har gjort enorma insatser, och befolkningen har visat på prov på uthållighet och solidaritet. Nu när vi snart är igenom pandemin måste Sverige framåt. Pandemin har visat vikten av en stark välfärd. Välfärden måste…

Läs mer

Distriktskongress 2021

Lördagen den 27 mars 2021 håller Socialdemokraterna i Jämtlands län distriktskongress.  Kongressen genomförs digitalt i videokonferenssystemet Zoom via länk som skickas/läggs ut senare. Kongressen börjar formellt kl 09.30 men, men vi gör ett ombudsupprop arbetarekommunvis från 08.45 enlig den tidplan som finns i handlingarna. Till kongressen sänder varje arbetarekommun i länet sina ombud som beslutar…

Läs mer
facebook Twitter Email