Det är dags att säga ifrån

Välfärden är ingen vanlig marknad. Skattepengar avsedda för elevernas skola och de äldres omsorg ska gå till att anställa fler lärare och undersköterskor - inte till stora vinster.

Vinst som drivkraft hör inte hemma i välfärdssektorn. Viljan att maximera vinsterna genom att minska kostnaderna drabbar personalen, patienterna, åldringarna och eleverna.

I vår region ser vi hur högerpartier vill passa på att använda den pressade ekonomiska situationen för att privatisera. Det vore ett stort misstag. Vi ska hitta breda lösningar över partigränserna för att få ordning på ekonomin. Vi ska jobba långsiktigt och vi ska vända på varenda sten både en och två gånger. Men vi kommer aldrig gå med på några kortsiktiga ideologiska experiment.

Den 4 juni är det omröstning för regeringen och Vänsterpartiets förslag om vinsttak i välfärden. Förslaget ska gynna seriösa aktörer i välfärden. Idéburna och ideella aktörer är undantagna. Likaså läggs ett ”golv” för mindre företag med mindre än fem miljoner kronor i omsättning. Det riktar sig med andra ord mot de stora drakarna som plockar ut jättevinster ur vår gemensamma välfärd.

Företagen som vill ta emot skattepengar för att bedriva offentliga verksamheter måste acceptera att det sätts en begränsning för vinsterna.

Första maj träffas vi som inte tycker välfärden är någon vanlig marknad och gör våra röster hörda. Den 4 juni ser vi vilka partier i riksdagen som lyssnar på svenska folket. De borgerliga partierna och SD har sagt att de ska rösta emot och fälla förslaget. Vad tycker du?

Läs mer:
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/vinst-i-valfarden/

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/forslag-om-att-begransa-vinsterna-i-valfarden/

facebook Twitter Email