Vi säger nej till religiösa friskolor

Nu sätter vi socialdemokrater ned foten - vi säger nej till friskolor som vilar på religiös grund.

Vi har sett exempel där kommuner har försökt att stoppa etableringen av religiösa friskolor. Den kampen har förts till högsta juridiska nivå. Nu är det dags att ta ansvar och förändra ett helt orimligt system. Skattefinansierad undervisning ska inte under några omständigheter bidra till att ytterligare polarisera samhället och skapa isolerade öar!

Skolan ska vara en jämlik mötesplats där alla barn får möjligheten att utvecklas till starka individer och ges verktyg att göra egna självständiga val. Skolan ska självklart vara jämställd och vila på vetenskaplig grund. Med vårt förslag ska de religiösa friskolor som finns i dag omvandlas till vanliga skolor.

Vi vill betona att detta inte bara handlar om muslimska friskolor. Det handlar om alla skolor som har en uttalad religiös profil. I nuläget vilar en majoritet av de religiösa friskolorna på kristen grund.

Religion och tro ska bäras av individer och samfund, inte av skolan.

Kalle Olsson (S), riksdagsledamot

Anna-Caren Sätherberg (S), riksdagsledamot

 

Även publicerat i Östersundposten:

http://www.op.se/opinion/debatt/debatt-s-vi-sager-nej-till-religiosa-friskolor

facebook Twitter Email