Vårdsatsningarna fortsätter

Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop. Statsminister Stefan Löfven (S) har presenterat en trygghetssatsning på 14 000 fler anställda i vården till 2022.

För region Jämtland Härjedalen innebär det att vi kan satsa mer på utbildningsplatser och på fast anställd personal för en säkrare och tryggare vård och göra oss oberoende av stafettpersonal till höga kostnader.

Svensk vård är i världsklass, men på många håll är väntetiden för lång och personalen har det tufft. De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet. Därför satsar Socialdemokraterna på 14.000 fler vårdanställda. Samtidigt ger nu socialdemokrater i kommuner och landsting ett arbetsmiljölöfte för att förbättra arbetsmiljön i vården. Vi prioriterar investeringar i välfärden och sjukvården framför stora skattesänkningar.

I dag står vården inför stora utmaningar och de växer när vi blir allt äldre och det föds fler barn. Väntan är ofta för lång. För att ta itu med de här problemen kommer vi att behöva mer resurser under kommande mandatperiod.

De satsningar som regeringen genomfört innebär 101 000 000 kr till välfärden i region Jämtland Härjedalen under 2018. En förstärkning som innebär att mer av vården kan ges närmare patienterna på hälsocentralerna och i hemmet för de mest sjuka.

Den som tror att det finns utrymme för skattesänkningar de närmaste åren har fel och kommer att montera ned välfärden och den svenska modellen som vi känner den. Vi väljer en annan väg. Vi väljer trygg vård i hela landet.

Förstärkningarna gör stor skillnad i vår region. Då kan vi fortsätta ge medborgarna den vård som de har rätt till, och skapa en större trygghet för människor i region Jämtland Härjedalen. Regeringen uppfyller de vallöften som gavs i valrörelsen.

Ann-Marie Johansson (S)
Ordförande regionstyrelsen Jämtland Härjedalen

facebook Twitter Email