Tre jämtländska socialdemokrater utsedda till SKL-beredningar

Socialdemokraternas verkställande utskott har nu fastställt socialdemokraternas företrädare i SKL. Från Jämtland har 3 socialdemokrater tagit sig in i beredningarna. Det är Ann-Marie Johansson, Jonas Andersson och Therese Kärngard.

Ann-Marie Johansson kommer att ingå i beredningen för primärvård och äldreomsorg och har tidigare figurerat i SKL-sammanhang.

– Jag är glad över förtroendet som partiet gett mig. Jämtlands län behöver finnas med på den nationella arenan i många frågor, inte minst vad gäller sjukvårdsfrågor. Vi som har de största utmaningarna kan också vara de som bidrar till de nya lösningarna, säger Ann-Marie Johansson.

Jonas Andersson kommer ingå i beredningen för digitalisering och Therese Kärngard i beredningen för samhällsbyggnad. Båda är nya i SKL.

– Det känns bra att vi jämtlänningar som kommer in i SKL samtliga kommer från glesbygdskommuner. Det gör att vi kan föra med oss ett sådant perspektiv till den nationella nivån och driva frågor som gagnar stora delar av vårt län och övrig glesbygd, säger Jonas Andersson.

– Vi vet att det gör skillnad för de mindre kommunerna när vi själva finns med och kan påverka, säger Therese Kärngard.

facebook Twitter Email