Socialdemokraterna presenterar 7 punktsprogram för en trygg vård – fri från hyrberoende

Idag har Socialdemokraterna i Region Jämtland Härjedalen presenterat 7 prioriterade punkter för en trygg vård – fri från beroendet av bemanningsföretag.

Personalen är den absolut viktigaste resursen i sjukvården. Utan dem stannar allt. Vårdpersonalen går varje dag till jobbet för att se till att patienterna i Region Jämtland Härjedalen ska få den vård de behöver. Vi behöver bryta hyrberoendet och Region Jämtland Härjedalen behöver åter bli en attraktiv arbetsgivare.

Punkterna är:

  • Fler anställda i vården
  • Bättre arbetsmiljö
  • Rätt till återhämtning
  • Konkurrenskraftiga löner
  • Karriärvägar och kompetensutveckling
  • Tillitsbaserat ledarskap
  • Dialog med personalen

Läs mer: HÄR

facebook Twitter Email