Socialdemokraterna är bra för Ragunda och hela Sverige

Ragunda har visat på goda resultat och det gör skillnad att driva en kommun när den socialdemokratiska regeringen gör satsningar som påverkar och stöttar den lilla kommunen så hela Sverige kan leva.

En socialdemokratiskt ledd regering inser vikten av en solidarisk, stark och gemensam välfärd där den svenska modellen utvecklas och klyftorna i samhället minskas.

Vi ser fram emot beslut kring de 75 konkreta förslag för en sammanhållen glesbygdspolitik i Landsbygdsutredningen som ska ge liv i hela Sverige. Många av de förslagen skulle påverka Ragunda kommun på ett positivt sätt samtidigt som regeringen även fortsätter utlokaliseringen av statliga jobb som utvecklar hela Jämtlands län.

Det är tryggt att vara medborgare i Ragunda och i Jämtland och det ska vi vara stolta över. Jämtland har också varit det län som har goda exempel på integration och att nyanlända kommer i sysselsättning. Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden har minskat från tidigare åtta år till fem–sex år.

Förut diskuterades hur vi skulle få folk från storstäderna att flytta till Jämtland för att kunna behålla den offentliga strukturen i form av skolor och samhällstjänster. Vi behöver alla människor i vår kommun och varje individ är viktig och därför gör kommunen och människorna som bor här en stor insats för att integrera alla i vårt samhälle. Segregation skapar otrygghet så det måste vi stoppa.

Vi i Ragunda har 2010–2014 drivit socialdemokratisk politik med förutsättningar som en moderatledd regering gett oss. Det var inte lätt. Sedan 2014 styr vi med en socialdemokratisk regeringsbudget och det gör skillnad för hela länet.

Att du ska göra din röst hörd är viktigt och det är Socialdemokraterna som har en politik som kommer fler till del. Vi fortsätter driva en politik som utvecklar välfärden i stället för att montera ner den.

Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga. Fortsatta satsningar på välfärden ger på sikt fler poliser, fler pedagoger i förskola, skola och fler händer i vård och omsorg. Det är bra politik för Ragunda och Jämtlands län.

Lennart Skoog, Gudrun Wikén, Kjell Grafström och Jenny Palmquist, socialdemokrater i Ragunda

Även publicerad på ÖP:

http://www.op.se/jamtland/debatt-socialdemokraterna-ar-bra-for-ragunda-och-hela-sverige

facebook Twitter Email