Så vill S satsa på bostäder i Krokoms kommun

För Socialdemokraterna i Krokoms kommun är bostadsfrågan en av de allra viktigaste frågorna för att trygga framtiden.

Fler blir äldre samtidigt som vi får fler yngre. Runt hälften av Sveriges 65-åringar äger ett hus och omkring 15 procent äger en bostadsrätt. Samtidigt finns en stor vilja bland många äldre att flytta till ett mer anpassat boende i närheten, ett slags mellanboende, innan man vill flytta in på ett särskilt boende.

Krokoms kommun har bostadsbrist. Det har exempelvis inte byggts hyreslägenheter på länge. Vi socialdemokrater vill bygga boenden som är anpassade för alla åldrar, ingen ska lämnas utanför i det samhällsbygge vi vill starta.

Vi behöver se till att det finns boenden för olika åldersgrupper i hela vår kommun. Våra ungdomar och äldre ska inte behöva flytta från kommunen för att det inte finns det boende de vill ha.

Får vi rätsida på bostadsbristen, och får vi till boenden som är anpassade för olika åldrar, så kan vi få en flyttkedja vilket ger plats för exempelvis fler barnfamiljer att flytta till Krokoms kommun. Trygghet för vanligt folk handlar bland annat om att ha tillgång till ett bra boende hela livet.

Vi socialdemokrater vill att Krokom ska bli en kommun som är bra för alla – inte bara några. Det är dags för en nystart i Krokoms kommun med ett nytt politiskt ledarskap.

Niklas Rhodin (S), Krokom, oppositionsråd Krokoms kommun

Annika Hansson (S), Östbacken, ledamot socialnämnden

Yvonne Rosvall (S), Föllinge, styrelseledamot Krokomsbostäder

 

Insändare i ÖP 23 februari 2018

http://www.op.se/jamtland/insandare-sa-vill-s-satsa-pa-bostader-i-krokoms-kommun

facebook Twitter Email