Regionen behöver ett lyssnande ledarskap

Debattartikel 2022-08-10 av Katarina Nyberg Finn (S), sjuksköterska och företagare Socialdemokraternas kandidat som ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen

Kan man jämföra ett politiskt ledarskap med att vara vd för ett större bolag? Det finns många politiker på högerkanten som gärna drar den parallellen. Den största skillnaden är att vinstdrivande företag ska ge avkastning till sina ägare. Som politisk ledare däremot har man att värna demokratin och öka människors delaktighet och inflytande, både medborgare och medarbetare. Men i alla organisationer fokuserar ett bra ledarskap på att lyssna, bygga förtroende och göra människor delaktiga.

Inför den här mandatperioden gick allianspartierna i Region Jämtland Härjedalen till val på ett ”nytt och bättre ledarskap”. Centerpartiet menade att regionen var i behov av en ”vård där personalen trivs och patienterna slipper stå i kö”. Det är tydligt att man har misslyckats med sin ambition. Det blågröna styret har inte prioriterat det politiska ledarskapet och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare vilket även revisorerna påpekat i allvarlig kritik.

Deras ledarskap har lett till massuppsägningar, anmälningar till arbetsmiljöverket, längre vårdköer och stängda vårdplatser. Först nu tillstår Tom Silverklo (C) att de uppsagda arbetstidsavtalen varit skadliga för regionen. Vi är många som förstått det och Socialdemokraterna lyfte redan under 2020 behovet av att inrätta en krisgrupp för att hantera personalsituationen och följa upp effekterna av de huvudlöst uppsagda arbetstidsavtalen utan att få gehör från de styrande.

Regionpolitikernas uppgift är att se till att personalen får de förutsättningar som krävs för att ge rätt vård i rätt tid. Ett klokt politiskt ledarskap fokuserar på att lyssna, bygga förtroende och göra medborgare och anställda delaktiga. Då ser man inte sig själv som en gäst i verksamheten och uppvisar ett ointresse för personalens villkor och arbetsvillkor. Det är svårt att få resultat om man inte har med sig medarbetarna. Lyckas man däremot att skapa ett förtroende i sitt ledarskap så blir det också lättare att genomdriva tuffa beslut som också kan komma krävas.

Region Jämtland Härjedalen står inför stora utmaningar. Trots mer resurser från den S-ledda regeringen kommer ekonomin fortsatt vara ansträngd. Den största utmaningen kommer dock ligga i vår förmåga att klara av kompetensförsörjningen. Vi har inte råd att skickliga och utbildad personal lämnar yrket på grund av bristande arbetsmiljö. Vi behöver få upp bemanningen, få ned sjukskrivningarna och personalomsättningen med fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare.

Katarina Nyberg Finn (S), sjuksköterska och företagare

Kandiderar som ordförande för Hälso- och Sjukvårdsnämnden

facebook Twitter Email