Region Jämtland Härjedalen vinnare i utökad skatteutjämning

Utredningen om en utökad skatteutjämning överlämnades i går till regeringen. Region Jämtland Härjedalen är vinnare och kommer att ca 200 miljoner kronor mer per år.

Avsikten med inkomst- och kostnadsutjämning är att alla kommuner och landsting ska kunna erbjuda service av likvärdig kvalitet och kvantitet.

Att vår region är vinnare i det nya förslaget beror på att sjukvården föreslås få en tydligare socioekonomisk profil och att ersättningar bland annat till glesbygd och delar av landet med befolkningsförändringar höjs. En hel del av förändringarna handlar också om rena uppdateringar av faktauppgifter som förändrats under åren.

Förslaget är tänkt att träda i kraft 2020, under förutsättning att regring och riksdag fattar snabba beslut.

  • Den utredning som presenterats i dag visar att våra krav på en översyn av systemet varit riktiga, säger regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson. Regionen har sedan 2004 förlorat ungefär 180 miljoner kronor per år. Hade vi haft de pengarna så kan var och en förstå att regionens ekonomiska läge sett annorlunda ut i dag. Nu krävs det av den nya regeringen att inte backa på utredningens förslag och så fort som möjligt gå till beslut, avslutar Ann-Marie Johansson.
facebook Twitter Email