Nytt förslag från valberedningen

Valberedningen för Socialdemokraterna i Jämtlands län har arbetat fram ett nytt förslag till regionlista och ett nytt förslag till kandidat till regionstyrelsens vice ordförande. Anders Edvinsson har meddelat att han avsäger sig sin regionkandidatur och att han ämnar kandidera till uppdrag inom Östersunds kommun kommande mandatperiod.

– Det är ett tråkigt besked som Anders lämnar, samtidigt har vi förståelse för att han känner sig mer hemma i de primärkommunala frågorna, säger valberedningens ordförande Harriet Jorderud.

– Jag brinner för hela region Jämtland Härjedalen men har nu fattat beslutet att fortsatt kandidera till Östersunds kommun, säger Anders Edvinsson.

Efter Edvinssons besked har valberedningen sammanträtt och diskuterat vem av de många kandidaterna som ska föreslås till kandidat till regionstyrelsens vice ordförande.

– Vi har letat efter en person med brett förtroende i partiet och i regionen i stort samt med ett intresse för och kunskap om frågorna. Den person vi tror är bäst lämpad och som vi nominerar till detta uppdrag är Bengt Bergqvist, säger Harriet Jorderud.

– Bengt Bergqvist har bred erfarenhet och god kunskap om hälso- och sjukvårdsfrågor samt god kännedom om det personalpolitiska området. Han har ett väl förankrat förtroende i partiet och hos regionens medarbetare, säger Harriet Jorderud.

– Uppdraget är en utmaning som jag är redo att ta mig an. Vi ska ha en hög kvalitet på vår sjukvård och jag vill utveckla region Jämtland Härjedalen. Vi som bor här, i Jämtland Härjedalen, ska känna oss trygga i att vården fungerar och håller hög kvalitet, säger Bengt Bergqvist.

Valberedningen har också mottagit en avsägelse på riksdagslistans plats 4 där Ted Persson var föreslagen. Valberedningen har valt att föreslå Anders Frimert på plats 4. Den föreslagna riksdagslistan finns att finna längst ner.

 

Valberedningens förslag till regionlista

 1. Ann-Marie Johansson
 2. Bengt Bergqvist
 3. Margareta Winberg
 4. Anders Frimert
 5. Jenny Sellsve
 6. Robert Uitto
 7. Kristina Holm
 8. Anton Hammar
 9. Karin Näsmark
 10. David Adervall
 11. Martine Eng
 12. Thomas Hägg
 13. Britt Carlsson
 14. Abbas Khanahmadi
 15. Cathrine Blomqvist
 16. Tahar Khalfallah
 17. Maria Nerpin
 18. Jörgen Persson
 19. Maria Jacobsson
 20. Niklas Rhodin
 21. Ella Wallberg
 22. Christer Nordqvist
 23. Marie Olofsson
 24. André Norlén
 25. Gudrun Olsson
 26. Roger Östlund
 27. Maud Fortuna
 28. Leif D Sivertsson
 29. Diana Lindström
 30. Kent Wassdahl
 31. Carina Fröberg
 32. Leif Persson
 33. Anitha Olofsson
 34. Jan Jonsson
 35. Christina Vestberg
 36. Crister Leandersson
 37. Gabriella Carlsson
 38. Anders Magnusson
 39. Jenny Störvold
 40. Nils Lindberg
 41. Ida Collin
 42. Alf Larsson
 43. Mona Modin Tjulin
 44. Kjell Grafström
 45. Erika Öhlin
 46. Simon Teclehaimanot
 47. Gunilla Larsson
 48. Johnny Jonsson
 49. Alvi Berglund
 50. Elmer Andersson
 51. Katarina Rosberg
 52. Staffan Hillström
 53. Henny Möhlnhoff Lindkvist
 54. Björn Sandal
 55. Bendigt Eriksson
 56. Julius Wallin
 57. Catharina Berg
 58. Magnus Sundström
 59. Ida Asp
 60. Jesper Inegård
 61. Susanne Persson
 62. Mikael Karlsson
 63. Kholod Mahmood
 64. Maths Larsson
 65. Jaana Pålsson
 66. Glenn Löfblad
 67. Elin Hammar
 68. Håkan Persson
 69. Eva Marcusdotter
 70. Ulf Wäjersten
 71. Johanna Ångström

Valberedningens förslag till riksdagslista

 1. Anna-Caren Sätherberg
 2. Kalle Olsson
 3. Maria Jacobsson
 4. Anders Frimert
 5. Kata Nilsson
 6. Pelle Johansson
 7. Jenny Sellsve
 8. Jean Luc Kabisa
 9. Lena Johansson
 10. Niklas Rhodin
 11. Therese Kärngard
 12. Jörgen Persson
 13. Martine Eng
 14. Alf Larsson
facebook Twitter Email